Ako sa správne zorientovať v produktoch GREE?

  Tak ako iné výrobky aj produkty GREE (klimatizácie, tepelné čerpadlá aj vzduchotechnika) majú svoj spôsob značenia.

  Kódovému značeniu produktov v určitom logickom systéme hovoríme aj nomenklatúra, teraz si teda vysvetlíme nomenklatúru GREE.

  Ako ukážku si zoberieme na Slovensku celkovo najpredávanejšiu klimatizáciu z triedy PRESTIGE CROWN konkrétne: U-Crown Premium Wifi s výkonom chladenia 3,5kW, ktorá má aktuálne katalógové označenie: GWH12UB a kompletné kódové označenie: GWH12UB-K3DNA4F/I + GWH12UB-K3DNA4F/O.

  V kompletnom kódovom označení vidno 2 kódy oddelené znamienkom +. Je to preto, lebo táto klimatizácia sa skladá z dvoch dielov, jedná sa totiž o takzvanú splitovú klimatizáciu čo z angličtiny znamená delenú. Splitové alebo delené klimatizácie sa teda skladajú z viacerých častí ktoré pri sólo (jedna vnútorná jednotka s jednou vonkajšou jednotkou) splitoch ako už z vysvetlenia v zátvorke vidno sa skladajú z jednej vnútornej jednotky a jednej vonkajšej jednotky. Kód: GWH12UB-K3DNA4F/I na konci s /I znamená označenie (I = indoor = vnútorná) vnútornej jednotky a kód: GWH12UB-K3DNA4F/O s /O na konci (O = outdoor = vonkajšia) označenie vonkajšej jednotky.

  Samotná nomenklatúra:

Prvé písmeno v kóde: G - označenie výrobcu GREE (keďže GREE vyrába klimatizácie aj pre množstvo iných výrobcov, môžete sa stretnúť s takmer identickými kódmi okrem prvého písmenka G nahradenými inými)
Druhé písmeno (á) v kóde: W - w = wall (EN) = stena (SK), takže všetky klimatizácie určené pre montáž na stenu, teda nástenné jednotky budú mať označenie GW............ atď...

Pre ostatné typy sa používa nasledovné označenie:

P: p = portable (EN) = prenosná alebo mobilná (SK)

D: d = dehumidifier (EN) = odvlhčovač (SK) - nie je to klimatizácia ale dobrý príklad iného produktu GREE - domáceho odvlhčovača

C: c = cleaner (EN) = čistička (SK) - takisto nie je to klimatizácia ale dobrý príklad iného produktu GREE - domácej čističky vzduchu

K: k = kazetová klimatizácia (EN = casette) takže nie je jasné prečo sa písmenko C nahradilo K ale pre nás na Slovensku je to aspoň jednoduchčie...

T: t = podstropno / parapetná, je to univerzálna klimatizácia s možnosťou montáže horizontálne priamo na strop, alebo aj na stenu tesne nad podlahou napríklad pod okenný parapet

F: f = kanálová klimatizácia s možnosťou montáže do stropu alebo ináč skrytej pozície s nasávaním a vyfukovaním vzduchu cez vzduchotechnické príslušenstvo (toto príslušenstvo nie je v cene jednotky)

V: v = stĺpová klimatizácia, to je taká ktorá sa montuje na podlahu a konštrukciou pripomína trochu stĺp, je ju možné inštalovať kdekoľvek v priestore, kde je dostatočné miesto na podlahe, využíva sa napríklad v halách so sklenenými stenami a stropmi

 

Tretie písmeno (á) v kóde: H - je označenie funkcie, h = heating (EN) = kúrenie (SK), čo znamená že klimatizácia s písmenkom H na tretej pozícii v kóde má funkciu vykurovania, modely bez funkcie vykurovanie majú namiesto písmenka H písmeno C = cooling (EN) = chladenie (SK)

(na tretej pozícci pri iných produktoch je množstvo možnosí čo môžu značiť, iné pre čističky, iné pre odvlhčovače a podobne, tým sa teraz podrobne nebudeme zaoberať)

Štvrté a piate miesto sú čísla v kóde značiace výkon: 09 = 9000 BTU = približne 2,5 kW (približne preto, že označenie výkonu v BTU = British thermal unit  = britská teplotná jednotka, u nás sa používa aj označenie alebo prepočet: 1BTU = približne 1 = zápalke alebo sviečke = 1054 až 1060 Joulov alebo 0.293071 kWh, nemusí byť presné a používa sa zaokrúhlené na celé tisícky) presne by to bolo: 9000 x 0,293071 = 2,638 kW, údaj v BTU je teda len informatívny, rozhodujúcu je skutočný výkon v kW.


Na mieste výkonu môže byť aj iné označenie ako BTU napríklad odvlhčovač GDN20AH tam má uvedený odvlhčovací výkon v L / 24 hodín, čistička vzduchu GCF300KNA dokonca používa až 3 čísla a označujú výkon ventilátora v m3 / hodinu...

Za číslicami nasledujú znovu písmená označujúce modelovú radu najmä podľa zmeny dizajnu a produktovej série.

UB a UC:  klimatizáciu triedy PRESTIGE CROWN konkrétne: U-Crown Premium s Wifi- aj keď tu na prvý pohľad vidno určitý súvis s obchodným názvom modelu: U-Crown = UC nemusí to tak vôbec byť a tak sa používa kombinácia dvojice voľných písmen aké inde ešte neboli použité aby sa vylúčila zámena modelov, ktoré však môžu byť v rôznych vyhotoveniach napríklad aj v inej triede, podľa parametrov a stupňa výbavy
(funkcie, parametre a stupne výbavy či príslušenstvo určuje zvyšok kódu
za pomlčkou), v našom prípade: K3DNA4F/I alebo K3DNA4F/O

QB, QC, QD a QE označujú modely LOMO, ktoré však môžu byť v rôznych vyhotoveniach napríklad aj v triede PREMIUM SMART ale AJ CLASSIC COMFORT II podľa parametrov a stupňa výbavy (funkcie, parametre a stupne výbavy či príslušenstvo určuje zvyšok kódu za pomlčkou).

MB - modely PROFESSIONAL
KF - modely HOME COMFORT
CA, CB, CC a CD - modely CLASSIC COMFORT I
MA - ECOnomy COMFORT

Modely sú takto značené pre roky 2015 a 2016, nasledujúce nové modely môžu mať iné značenie, v prípade nejasností nás kontaktujte.

Zvyšná časť kódov za pomlčkou vyjadruje nasledovné:

Prvé písmeno K znamená: 220 -240 V 1fázovú a 50Hz elektrickú sústavu potrebnú pre napájanie (modely pre iné sústavy ako SK a podobne sú označené písmenkom D - u nás sú nepoužiteľné!!!)
Číslo za prvým písmenom znamená typ použitej chladiacej náplne (freón alebo chladivo): 3 = R410a - zatiaľ GREE iné nepoužíva, predchádzajúce číslo 2 znamenalo R407c chladivo a číslo 1: R22.
Prvé písmeno za týmto číslom je vždy D - znamená DC inverterovú reguláciu výkonu G10 - patentovanú spoločnosťou GREE
Nasleduje u nás klimatická zóna kam je určené použitie, naše pásmo je označené písmenom N ako mierne pásmo alebo aj T1
Po teplotnej zóne je dvojica písmena a čísla označujúca typ predného krytu klimatizácie podľa dizajnu (tu môže byť veľa variantov a dizajn je vo výrobe pred objednaním voliteľný, preto sa môžete stretnúť na prvý pohľad s rozdielnymi zariadeniami ale pritom okrem dizajnu vnútornej jednotky disponuje identickými parametrami).
Posledné písmenko pred / znamená generáciu: A = prvá, B = nasledujúca atď, čiže v našom rípade je to generácia F = čiže 6.
Lomítko ukončuje celý kód a za lomítkom nachádzajúce sa I alebo O označuje typ jednotky: I = indoor = vnútorná jednotka, O = outdoor =  označenie vonkajšej jednotky.

Prípadné zmeny v nomenklatúre si vyhradzuje vykonávať bez predchádzajúceho upozornenia, takže platnosť označení sa príchodom nových modelov nemusí zhodovať s uvedenými.