Centrálne klimatizácie

gree_new_logo.jpg

Klimatizácie VRV / VRF / GMV pre klimatizáciu veľkých budov.

VRV-VRF CENTRÁLNE KLIMATIZÁCIE

Systémy GREE GMV, VRF a VRV ponúkajú vysokú flexibilitu a kombinovateľnosť, čím výrazne zvyšujú možnosti svojho uplatnenia, odbúravajú prekážky brániace ich použitiu možnosťou použitia niekoľko desiatok typov vnútorných jednotiek a pomocou potrubí s dĺžkou až niekoľko sto metrov sú adekvátne prispôsobiteľné pričom ich vonkajšie jednotky sa dajú uložiť na krytých a nerušivých miestach ako sú strechy výškových budov a podobne.

Najväčšou výhodou VRV a VRF systémov GREE ale aj všeobecne je ich neobmedzená možnosť využitia, dosiahnutie požadovaného chladiaceho výkonu aj pri veľkých budovách pri zachovaní estetiky budovy, jednoduchá montáž centrálneho rozvodu a maximálna spoľahlivosť - sú to profesionálne zariadenia stavané na nepretržitú prevádzku.


GREE VRV VRF GMV5